VIETV IS THE LARGEST VIETNAMESE TELEVISION NETWORK WITH THE MOST AFFILIATES IN THE UNITED STATES
Top News
PSCD : Ra mat VIET RADIO 1560AM tai Houston, TX
Phóng sự cộng đồng là chương trình tường trình thực tế các sinh hoạt của các hội đoàn, các tổ chức tôn giáo, chính trị qua những hoạt động sôi nổi diễn ra trong cộng đồng người Việt quốc Gia tại các thành có đông người Việt tỵ nạn sinh sống trên toàn nước Mỹ và Canada. Chương trình đem lại những thông tin chính xác và bổ ích cho quý dồng hương về sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt khắp mọi nơi.
Published 01 Nov, 2017

PSCD - Bão Harvey 2017

01 Sep, 20172044
TV SHOWS
«»
Total Visitors: 46888Today Visitors: 3566